Vit-troms.no

Konsept // Web // Innhold

VIT Troms

Lokal verdiskapning og konkurransekraft er ryggraden i det regionale næringslivet. Hvert år tildeler næringsavdelingen i fylkeskommunen midler til virksomheter som vil utvikle eller videreutvikle egne produkter og tjenester. Disse FoU prosjektene har vært med på å skape suksesshistorier i hele regionen.

Vår oppgave var å lage en webside og fylle den med innhold om virkemiddelapparatet, samt gode historier om virksomheter som har brukt disse virkemidlene til å skape egen suksess. På nettsiden VIT-troms.no finner du disse fortellingene fra næringslivet i vår region.

Brukergrensesnitt

Med et godt brukergrensesnitt finner folk enkelt fram på nettsiden. Et ryddig design gjør opplevelsen fornøyelig, god menystruktur, og innebygd søkefunksjonalitet med filter, gir kunnskapstørste initiativtakere flere grunner til å bruke nettsiden som inspirasjonskilde for sitt eget prosjekt. 

Vit-troms.no vant forøvrig pris for årets offentlig nettsted i konkurransen Splash Awards da den ble lansert.

Kraften i gode historier

Den beste måten å lære om andres prosjekter på er ved å la de fortelle om det selv. Derfor besøkte vi alle bedriftene og gjorde intervjuer med sentrale personer i hvert prosjekt. Dette dannet grunnlaget for både film og bilder i tillegg til tekster, som gir den nysgjerrige leseren et lite innblikk i erfaringene andre har gjort seg. 

En levende side

For å holde siden levende og oppdatert har vi en redaksjonell avtale med oppdragsgiver om å dokumentere ferske caser. Én ting har vi lært i dette prosjektet. Virksomhetene i vår region har tilgang til et godt virkemiddelapparat, som det er enkelt å bruke hvis man har en god idé som skal realiseres.

VIT-Troms