Rekordlave Tromsøpriser

Kampanje fikk hjulene til å rulle

Bakgrunn

I etterkant av pandemien, ønsket Troms fylkestrafikk å få fart i salget av periodebilletter for buss. Oppgaven var todelt: 

  • Øke salget av periodebilletter.
  • Informere om friheten til å reise til samme lave pris i én stor sone. 


Sammen med oppdragsgiver, strukturerte vi en bred kampanje som skulle få folk tilbake på bussene.

Utfordring

Det er alltid utfordrende å kommunisere flere problemstillinger samtidig i samme kampanje. Utfordringen lå i hvordan løse noe som fenget folks oppmerksomhet – og samtidig understreke reisefriheten med stor sone?

Løsning - vær han pappa!

Underveis i kampanjen valgte vi å fortelle historier om hvor fleksibel og enkel hverdagen er med periodebillett! Tross alt – enten vi skal levere barna i barnehagen og dra videre på jobb – eller vil gjøre noe på fritiden, ønsker vi å komme oss frem på en enkel måte.

Kampanjens hovedelementer er en serie korte filmer som sømløst hopper mellom tid og sted med bussen som utgangspunkt. Ved  å aktivt bruke prisene som et grafisk element, fortalte vi to historier samtidig. 

Reis på jobben. Se den filmen. Møt en venn. Reis på tur.. 

Med periodebilletten reiser du fritt i stor sone, til fast lav pris.

Kanaler og kampanjestruktur

I samarbeid med våre kollegaer som er eksperter på effekt i digitale kampanjer, ble budskapet strategisk plassert i et bredt utvalg av digitale kanaler over tre faser. Hver av fasene var optimalisert for å oppnå rekkevidde, trafikk og konverteringer. Kanalene for kampanjen var:

• Sosiale kanaler

• Nettbannere i relevante aviser (Display)

• Youtube

• Kinoreklame

• Kino utendørs

• Plakater

• Infoskjermer

Resultater

Resultatet ble en kampanje med meget høy synlighet og svært god respons. Kampanjen oppnådde svært gode resultater for alle målgrupper, og ga en direkte økning på 11% i kjøp av periodebilletter sammenlignet med toppåret før koronaen inntraff (2019). I tillegg registrerte oppdragsgiver en økning på 9% i antall reiser ved kampanjens slutt.