Styrke Prostnesets posisjon

Attraktiv arena for næring og business

Bakgrunn

Tromsø Havn drifter havneterminalen i Tromsø – Prostneset – som er et sentralt knutepunkt for passasjerer med Kystruten, hurtigbåter, cruise og rutebusser. Etter pandemien begynte trafikken å ta seg opp igjen, og i 2023 var det mer enn 1 million reisende som passerte gjennom Prostneset. Til tross for stor trafikk og sentral beliggenhet var det flere tomme næringsarealer til leie på Prostneset, og en følelse av stille transitt ingen brydde seg nevneverdig om.

Dette ønsket Tromsø Havn å gjøre noe med, og kom til oss i HK for å få hjelp. Sammen bestemte vi oss for å brette opp ermene, snu skipet og fylle på med masse energi, glede, liv og røre for både byens befolknig og reisende som besøkte terminalen.

Ved vise alt det flotte som skjer på Prostneset, og potensialet som destinasjon, ville også attraktiviten på utleiemarkedet øke og det ville bli enklere å nå utleiemålene.

Innsikt og strategi

Ved å gjøre en analyse av Prostneset sin situasjon, utfordringer og kommunikasjon gjorde vi en rekke funn som kunne resulterte i en større kampanje og arbeid for å styrke Tromsø Havn sitt arbeide med å få tak i nye leietakere:

 • Ny og forbedret kommunikasjonsstrategi.
 • Rendyrke merkevaren Prostneset.
 • Plan og produksjon for innholdsproduksjon.
 • Styrke merkevaren gjennom omfattende tilstedeværelse på sosiale medier. 
 • Et moderne design som understøttet ny kommunikasjonstrategi – spesielt på digitale flater.
 • Web som i større grad reflekterte Prostneset som sentral hub for reisende, besøkende og leietakere.
 • En strøm av aktiviteter og arrangementer for å få enda flere til å besøke Prostneset, og vise frem attraktive næringsarealer.  
 • Interne tiltak og aktiviteter for styrket fellesskap og engasjement mellom huseier og leietakere
 • Markedsføring av utleiemulighetene på Prostneset

Vi visste at summen av alle disse tiltakene, ville danne grunnlaget for en aldri så liten relansering av Prostneset for både byens befolkning og de mange reisende som hver dag benytter terminalen. 

Noe som igjen ville gjøre utleieobjekter mer attraktive for næringsdrivende som naturlig nok er opptatt av inntekter fra besøkende OG reisende.

Løsning

Sammen med oppdragsgiver definerte vi følgende mål for oppdraget:

 • Nytt design og fargebruk: Oppdatere den grafiske profilen slik at profilen understøttet et uttrykk med mer energi, glede og aktivitet – som definert i kommunikasjonsstrategien.
 • Fornye kommunikasjonen: Vi redesignet websiden, slik at den fungerer som et vindu mot flere målgrupper: Leietakere, reisende og andre besøkende. 
 • Engasjerende innhold: Vi produserte spennende bilder og reklamefilmer, som viste frem aktivitetene og opplevelsene som var tilgjengelige på Prostneset. Budskapene ble således distribuert på den nye websiden og sosiale medier. Sammen med markeds- og arrangementkoordinator laget vi en årsplan for aktiv publisering av positive saker på sosiale medier. 
 • Digitale utleieprospekter: Vi valgte å gi lokalene på Prostneset egne leieprospekter, som er nedlastbare for interessenter. 
 • Skape aktivitet: Sammen med Tromsø Havn ble det planlagt og arrangerte en lang rekke events og aktiviteter i siste halvår av 2023 for å tiltrekke oss besøkende. Blant annet ved å invitere alle 5-åringer i Tromsø til Prostnesets egen 5-års jubileum feiring, noe som ble en stor suksess!
 • Kampanje: Reklamekampanje i betalte medier for å markedsføre ledige lokaler mot utvalgte målgrupper nasjonalt. 

Effekt

Vår felles innsats resulterte i en forbedring for Prostneset på en rekke områder:

 • Økt utleiegrad: Flere av de tomme næringslokalene har fått nye leietakere.
 • Rekord i besøk: Februar 2024 ble det satt ny rekord på Prostneset med over 126.000 besøkende.
 • Mer synlighet: Ved å utnytte flere kanaler opplever Prostneset økt synlighet og engasjement hos alle målgrupper. 
 • Bedret omdømme: Fra å bli omtalt i media som «lite besøkt» brukes nå sitater som «full fest».