Intranett+App

Lyst på en moderne løsning som bygger bedriftskulturen, forbedrer informasjonsflyten og som ikke koster skjorta?

I et moderne arbeidsmiljø er det viktigere enn noen gang med effektiv digital informasjonsflyt og inkludering. Med ansatte på farten – enten de er ute på oppdrag eller har hjemmekontor – er det avgjørende at alle har lik tilgang på informasjon. Mangel på informasjonsflyt er ofte en av årsakene til at folk føler seg oversett eller lite inkludert av arbeidsgiver.

Digital samhandling og fellesskap – en av nøklene til trivsel og vekst

Små og mellomstore bedrifter som er i vekst opplever ofte at informasjonsflyten blir vanskeligere når virksomheten vokser. Vår løsning har et sterkt fokus på at løsningen ikke bare skal være nok et kontorstøtte-verktøy, men en løsning som styrker samhandlingen i alle lag av bedriften. 

Noen av fordelene

Oversikt

 1. Egen ansatt-app: Tilgjengelig på både iOS og Android. Appen distribueres til ansatte med link via iOS App store eller Google Play. Løsningen er selvsagt tilgjengelig på både mobil-app og vanlig PC.

 2. Full app-kontroll: Arbeidsgiver har full kontroll på når ansattes tilgang til bedriftens Intranett, informasjon og ressurser skal starte og opphøre.

 3. Trygg bruk: I ditt eget intranett er ansatte og ledelse trygg for sporing, annonsetrackere eller statistikk mot eksterne aktører. All informasjon i det interne nettet ligger trygt låst bak avanserte brannmurer og sikkerhetsmekanismer i skyen

 4. Dine data er dine data Siden dette er en løsning eid av bedriften, er alle data under bedriftens kontroll. Dette i motsetning til internasjonale aktører, der bedriften til enhver tid vil være prisgitt policyendringer og regler bedriften har lite eller ingen kontroll over.

 5. Sikker innlogging: Vi tilbyr innlogging med og uten 2-faktor (kodeapp), og kan i tillegg tilby innlogging med for eksempel Vipps.

 6. Avanserte pushmeldinger til ansattes mobiler: Hold alle oppdatert i sanntid med viktige varsler og meldinger som sendes direkte til alle enheter – eller enkeltpersoner. Pushmeldinger vises med høy prioritet -for eksempel på venteskjermen på mobilen eller mens bruker gjør noe annet på telefonen. På den måten får alle ansatte med seg beskjeden, eller hvis noe poster noe på veggen på intranettet.

 7. Effektive direktemeldinger: Enkel, trygg og kryptert direktekommunikasjon mellom en eller flere ansatte for øyeblikkelig samhandling og problemløsning på bedriftens egen plattform. Meldinger utløser i tillegg pushvarsel til mottager om ønskelig. I løpet av sommeren 2024 vil vi i tillegg tilby en ny, valgfri app som utfyller direktemeldingstjenesten ytterligere spesiallaget kun for interne meldinger.

 8. Video/audiosamtale: Ansatte kan åpne videosamtaler med hverandre – eller flere kan delta samtidig i et lynraskt videomøte uten å måtte gå via f.eks. Teams.

 9. SMS-utsending for ledelsen Effektiv SMS-utsending med egen avsender-ID for å nå ut med ekstra høy prioritet til enkeltansatte, faggrupper, avdelinger eller hele bedriften samtidig. SMS gir den høyeste oppmerksomheten, og garanterer levering selv der kun svak GSM (2G) er tilgjengelig.

 10. Avanserte sosiale funksjoner: Internvegg, som vi kjenner det fra sosiale medier, med lik-funksjonalitet, kommentarer på innlegg, emoji-reaksjoner og chat, som gir en engasjerende plattform for de ansatte å dele informasjon, diskutere ideer, vise eller dele bilder/videoer, dokumentere jobber, gi tilbakemeldinger og bygge fellesskap for de ansatte i bedriften.

 11. Håndbøker, HMS-manualer: Distribuer og tilgjengeliggjør håndbøker, HMS-materiell, retningslinjer, prosedyrer, malverk og lignende enkelt og effektivt til ansattes mobiler og pc-er. Disse kan enkelt og kostnadseffektivt holdes oppdatert, og er tilgjengelig for alle.

 12. Reservasjoner: Effektivt verktøy med kalenderoversikt og booking for å holde styr på delte ressurser. Eksempler kan være: Spesialverktøy som deles internt, kostbart utstyr, ansattegoder som hyttetilgang, kajakker og så videre. Den ansatte booker, og alle andre på bedriften ser hvem som har booket hva – på hvilken dag, lengde og tidspunkt. Løsningen støtter også QR-merking av verktøy, slik at reservasjoner enkelt kan gjøres i appen av den ansatte.

 13. Aktivitets-kalender: Hold alle oppdatert på bedriftens sosiale arrangementer, møter, kurs og andre fellesaktiviteter. Løsningen tilbyr også påmelding, slik at arrangørene i bedriften kan vite nøyaktig hvor mange som kommer. Alle aktiviteter postes automatisk ved opprettelse på firmaets internvegg. Pushmelding til alle ansatte med link til aktiviteten sendes automatisk.

 14. Integrasjon med ledende LMS: Integrasjon med ledende Learning Management systemer (LMS) gjør at bedriften kan lage bedriftsinterne opplæringsprogrammer, kursmoduler og så videre.

 15. Fildeling/filarkiv: Sentralisert lagring og deling av filer og dokumenter for å forbedre samarbeidet og organisere informasjonen. Vi støtter også integrasjon mot Sharepoint i løsningen om ønskelig.

 16. Sosiale grupper med alle sosiale funksjoner: Opprett og tilby faglige og sosiale grupper i bedriften basert på interesser, fag, prosjekter eller avdelinger for å fremme samarbeid og kunnskapsdeling. Grupper kan ha undergrupper, egne filområde for gruppene, bildearkiv for gruppen og mye mer.