Anti-snik kampanje Troms fylkestrafikk

Endringer i holdning og adferd

Bakgrunn
Sniking på buss er et problem. Billettinntekter går til å drifte avtalene med operatørene, og å forbedre tilbudet. Når folk sniker går inntektene ned, og det går til syvende og sist ut over alle. Etter covid var sniking på buss et økende problem. I 2019 registrerte Troms fylkestrafikk en snikprosent på 1,2. I 2021 var tallet 6,5 prosent. Noe som estimert utgjør et tap mellom 13 og 14 millioner kroner. 

Sammen med Troms fylkeskommune, som administrerer kollektivtilbudet i hele fylket, utviklet vi en holdningskampanje med mål om å endre dette.

Mål
Kampanjens mål var å:

 • Styrke holdningene til å kjøpe gyldig billett før ombordstigning.
 • Påvirke flere til å ikke snike.
 • Redusere tapet av billettinntekter.

Målgruppe
Målgruppen var alle som bruker buss i Troms, med fokus på:

 • Ungdom og studenter.
 • Personer som ofte glemmer å kjøpe billett.
 • Personer som bevisst sniker på bussen.


Budskap
Kampanjens budskap var enkelt og direkte: «Kjøp billett før du går ombord bussen!»

Kanaler
Kampanjen ble kjørt på en rekke kanaler for å nå målgruppen på en effektiv måte:

 • Kino.
 • Sosiale medier.
 • Plakater.
 • Infoskjermer.
 • Oppdragsgivers plattformer.

Resultat
Kampanjen var en stor suksess og oppnådde følgende resultater:

 • Antall snikende passasjerer ble redusert.
 • Redusert tap av billettinntekter.
 • Forsinkelser på grunn av lengre stopptid ble redusert.


Konklusjon
Holdningskampanjen var vellykket, og demonstrerer hvordan kreativ og målrettet kommunikasjon kan endre vaner og adferd hos målgruppen.