Fremstr – Traineeprogrammet for Tromsøregionen

Bærekraft og business

Unik posisjon for Tromsøregionen

Arbeidsgivere som fokuserer på bærekraftig utvikling blir stadig mer populære blant unge jobbsøkere. Fremstr er en arena der virksomheter i Tromsøregionen kan rekruttere de råeste bærekraftshodene i Norge, og samtidig en unik mulighet for nyutdannede fra hele landet å kickstarte en lysende karriere. Som trainee innen bærekraft vil man kunne jobbe med prosjekter som har en reell påvirkning på miljøet, samfunnet og økonomien. 

Unge arbeidssøkerne forventer i langt større grad at virksomheter har et aktivt forhold til bærekraft og samfunnsansvar. Ofte velger de bort «dinosaurer» til fordel for bevisste bedrifter som har forstått verdien av å jobbe aktivt med bærekraft som en del av sin forretningsvirksomhet.

Bakgrunn

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) kom til oss med et behov for å styrke regionen i jakten på unge med høy utdanning. Samtidig viste forskning at arbeidslivet i nord scorer lavere hos unge, ettersom de ser på mulighetene for karriere og høy lønn større i områder sørpå. Dermed var tiden moden for å tenke nytt!

Strategi, mål og kommunikasjon

Sammen med NFTR, utviklet vi strategi, navn og konsept for en ny og unik traineeordning. Slike tilbud er i seg selv er ikke noe nytt. Men de fleste fokuserer på de vanlige tingene: Karriere, nettverksbygging og opplevelser. Sammen med NFTR valgte vi å gå nye veier med bærekraft og business som fundament for traineeprogrammet. 

I lanseringen av et nytt – og fram til da, helt ukjent merkevare og aktør i traineemarkedet – var det viktig å bygge tillit. Vi valgte å dele opp lanseringen i fire deler som ble rullet ut i sekvens på en periode på omtrent et halvt år.

Entusiasme – Bygge opp forventning og entusiasme for Fremstr hos bedrifter, samfunn og studenter.

Oppmerksomhet – Rulle ut innhold og media som skapte oppmerksomhet og interesse.

Tillit – Levere troverdige historier og innhold som betrygget både potensielle søkere og arbeidsgivere.

Bevis – Dokumentere resultater, dele og fortelle ærlig om det første kullets erfaringer. For så å bygge videre på dette i rekrutteringen av de neste kullene.

Utfordring

Å bygge troverdighet og kredibilitet i markedsføringen er alltid smart. Men det er spesielt viktig ovenfor en ung målgruppe, som er teknologisk kunnskapsrike og ofte skeptiske til tradisjonelle markedsføringsmetoder. Samtidig som de verdsetter autentisitet, gjennomsiktighet og bærekraftige verdier.

For oss lå utfordringen i første omgang skape en troverdig webside og innhold, som møtte hovedmålgruppene fra det øyeblikk vi initierte kontakt med ulike sosiale kanaler og fysiske møteplasser, slik at førsteinntrykket av traineeprogrammet ble bekreftet.

Dernest gjennom kampanjer for å rekruttere faktiske søkere på stillingene.

Navneutvikling, logo og grafisk profil

Navnet FREMSTR er fra norrønt, og betyr å være først – eller gå foran. Etter en nøye prosess, der vi benyttet ulike eksterne fokusgrupper, valgte vi sammen med NFTR å gå videre med navnet i trygghet om at det var et godt valg som passet konsept og målgruppe.

FREMSTR skal fremme et moderne uttrykk, som er enkel å kjenne igjen. Vårt mål var at navnelogoen og den tydelige grafiske profilen skulle være en naturlig og forsterkende forlengelse av kommunikasjon og innhold. Fargepaletten er enkel og består av utvalgte kjernefarger, for å alltid kunne opprettholde en tydelig kontrast mot bakgrunner.

I forbindelse med profilen er det utviklet fragmenter av logoens bestanddeler som brukes for å understreke, fremheve og krydre bilder og tekst i presentasjoner, animasjoner, annonser og annet kommunikasjonsmateriell.

Innhold til web og sosiale kanaler

Web og sosiale medier trenger innhold som engasjerer. Siden Fremstr startet med «blanke ark» og ingen forhistorie, la vi stor vekt i startfasen bygge troverdig innhold om små og store bedrifters behov og forhold til bærekraft og business – noe som var viktig for å underbygge tilliten til de kandidatene som møtte merkevaren FREMSTR og traineeprogrammet for første gang.

FREMSTR.no

En moderne webside er en svært viktig del av kommunikasjonsarbeidet for enhver organisasjon. Det er her man kan presentere seg på best mulig måte for en stadig økende digital målgruppe. En god webside skal være oversiktlig og brukervennlig, samtidig som den gir besøkende tilgang til viktig informasjon og viser organisasjonens formål og verdier på en klar og tydelig måte.

For Fremstr la vi stor vekt på at websiden fra starten av skulle være en aktiv og dynamisk. Samtidig som den engasjerer besøkende gjennom god design, troverdig innhold, hendelser, blogginnlegg og historier.

Rikelig med CTA som oppfordret besøkende til å registere seg som interessert på et tidlig tidspunkt, ga muligheten til å holde kontakten hele veien med oppfølgende informasjon. I tillegg ble data samlet inn i forbindelse med retargeting og remarketing i markedskampanjen for bedre treffsikkerhet i annonseringen.

Kampanjer

Foruten konsept, strategi og implementeringen av Fremstr som aktør i markedet, hadde vi også ansvaret for for nasjonale kampanjer for å få unge fra hele landet til å søke på programmet. Dette var omfattende landsdekkende kampanjer, som programmatisk ble markedsført i utvalgte kanaler og sosiale medier mot utvalgte målgupper basert på alder, utdanningsnivå og geografisk plassering. 

Resultatet

Allerede første år fikk kampanjen svært god oppmerksomhet. Både hos arbeidsgivere, jobbsøkere og i samfunnet for øvrig. Rektor ved Universitetet i Tromsø – Dag Rune Olsen – omtalte programmet som en honningkrukke for sine studenter. Og i løpet av de to første kullene har Fremstr rekruttert ny og spesialisert kompetanse fra hele landet til mer enn 30 stillinger i vår region. Dette gir et godt fundament for fremtidig verdiskaping for hele Tromsø-regionen!

Skjermdump fra UiT sin X-konto