Anleggsløftet

Åpner dører for unge arbeidsledige

Samfunnsansvar fra en hel bransje

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er bransje- og arbeidslivsorganisasjonen som representerer Norges viktigste fastlandsnæring – anleggsbransjen. Tilgang på arbeidskraft er en viktig faktor for at bedriftene fortsatt skal kunne bygge Nord-Norge, men med lav arbeidsledighet er rekruttering en stor utfordring for mange av medlemmene i MEF. Det var problemstillingen MEF Troms tok med seg til HK Reklamebyrå Tromsø.

To problemer blir til én løsning

Utfordringene i arbeidsmarkedet er ikke bare på arbeidsgivers side. I Norge er det mer enn 100.000 unge voksne mellom 20 og 29 år som står utenfor arbeidslivet. En betydelig andel av en hel generasjon går glipp av å bygge sin egen fremtid.

– Dette er et stort samfunnsproblem, sier Jorunn Nyheim, distriktssjef i MEF Troms.

I samarbeid med MEF Troms, styret, medlemsbedriftene og NAV skaffet vi oss innsikt i problemstillingene til å jobbe med strategi og konsept. Målet var å utvikle et nytt og unikt konsept som påvirket flere i målgruppen av unge arbeidsledige til å søke en fremtid i bransjen. 

Kraftfull og energisk

Anleggsløftet er en kampanje som ble utviklet for å gi unge arbeidsledige kraften til å bygge en ny fremtid, og gi de muligheter de kanskje ikke ville fått ellers. Det overordnede budskapet ble designet for å gi folk håp. Et håp om at det er noen dører som står på gløtt. 

Formspråket er gjennomført i alle faser av kommunikasjonen. Fra fargevalg til språk, bilder, videoer, web og annonser. Alt er nøye utviklet med tanke om å gi prosjektet glød og energi.

Sentralt i kampanjen er websiden anleggsløftet.no som gjør det enkelt for kandidatene å komme i kontakt med rett bedrift. For å motivere unge søkere er siden krydret med personlige historier fra andre som har vært i samme situasjon før – men som nå har fått fast jobb i bransjen. 

Navn og visuell identitet

Navnet Anleggsløftet gir en dobbel betydning for både arbeidsledige og bransjen. På den ene siden er det løftet som arbeidsgiver og -taker gir hverandre, om å skape en verdifull fremtid sammen. På den andre siden er det personlige løftet og oppturen man opplever i overgangen fra å være arbeidsledig til aktivt å forme sin egen framtid. 

Anleggsløftets visuelle identitet er fresh og ungdommelig. Samtidig har vi tatt i bruk bransjens egne signalfarger i profilen. Noe som gir et unikt uttrykk samtidig som det skaper relevans mellom avsender og målgruppe.

Web og kampanje

Web er ofte navet i kampanjer. HK utvikler digitale løsninger som skal støtte kampanjer med hjelp av design, teknologi og innhold. For Anleggsløftet skulle kampanjesiden fylle fire kriterier: 

  • Inspirere leseren
  • Enkelt å registrere interesse
  • Være relevant
  • Skape en trygg ramme

Inspirere leseren, ved å fylle siden med ekte historier fra ekte mennesker. Selv om de har ulik bakgrunn og utgangspunkt, har de funnet sin plass i anleggsbransjen. Til inspirasjon for andre. 

Enkelt å registrere interesse. Uansett hvor du er på siden har leseren enkel tilgang til registreringsskjema. Og har man spøsmål om mulighetene, enten på vegne av seg selv eller andre, så finnes det egne skjema for dette.

Være relevant. Siden kommuniserer på en enkel og oversiktlig måte hvem Anleggsløftet er for, og hvordan man skal gå frem for å komme i kontakt med en potensiell arbeidsgiver. I tillegg inneholder siden en liste over bedrifter som er med på prosjektet, slik at man enkelt kan finne en bedrift som er interessant. 

Skape trygghet ved å fremme tyngden i virksomhetene og offentlig organisasjon som står bak Anleggsløftet.

I første omgang ble kampanjen lansert på sosiale medier med TikTok og Snapchat i spissen. For å kunne påvirke foreldre og andre til å snakke om Anleggsløftet ble kampanjen i tillegg rettet mot en eldre målgruppe på Facebook. 

Vi er enda i startfasen av kampanjen i skrivende stund – men allerede etter kort tid har mange registrert sin interesse. Slik at de kan bygge seg selv og landsdelen videre.

Det lover godt for fremtiden!

Gode konsepter får oppmerksomhet

Kort tid etter lansering har Anleggsløftet fått omtale i flere medier. I tillegg til å gi unge arbeidsledige en mulighet, bygger prosjektet omdømme for MEF, bransjen og bedriftene. 

Potensialet

Vi gratulerer ledelsen og styret i MEF Troms, medlemsbedriftene og NAV for å ha tatt initiativ til å gjennomføre et unikt prosjekt som har potensiale til å skape varige verdier for både individ og samfunn – og gleder oss til å utvikle prosjektet videre til nye høyder.