Web //Design // Teknologi // Publiseringsløsning

Ny webside for betydningsfull internasjonal aktør

Arctic Frontiers skaper en arena og bygger nettverk for forskere, politikere, næringslivsledere og andre beslutningstakere. Med formål om å omsette kunnskap til bærekraftige handlinger i Arktis. Fra hovedsetet i Tromsø engasjerer de en hel verden med viktige spørsmål innen arktisk politikk, forskning, næringsliv og samfunn. 

Vi ble engasjert for å designe og utvikle en ny webside som er i tråd med deres merkevare og forretningsmessige strategiske mål. Se den nye websiden her: arcticfrontiers.com

Metode

Arctic Frontiers er en stor organisasjon, som henvender seg til mange målgrupper gjennom året. Vi startet prosessen med en grundig gjennomgang med vår kunde for å bygge innsikt. I neste fase samarbeidet vi med kunden gjennom flere workshops, der vi definerte innhold og potensiell struktur for den nye websiden. Dette ga oss i sum innsikt vi trengte for å begynne med designet. Gjennom en smidig prosess, der vi involverte vår oppdragsgiver i alle faser, landet vi til sist på et moderne og inkluderende uttrykk som kunne gi Arctic Frontiers nye muligheter for å bygge et enda sterkere omdømme internasjonalt, og fortsette det viktige arbeidet med å sette fokus på spørsmål om Arktis.

Globalt nedslagsfelt

I dagens digitale tidsalder er en effektiv tilstedeværelse på nett avgjørende for at organisasjoner som Arctic Frontiers skal kunne utvikle seg videre. Det gir tilgang til et globalt nedslagsfelt, forbedrer merkevarens synlighet, letter kommunikasjon og skaper nye forretningsmuligheter. Vår oppgave var å oversette kundens behov og potensiale til en ny og tiltalende webside som gir de enda bedre forutsetninger til å kommunisere med de ulike målgruppene. 

Egne merkevarerom

Miljøene som kommer i kontakt med Arctic Frontiers er svært forskjellige. Alt fra skolebarn til etablerte forskere, politikere og næringslivsledere. Derfor har de utviklet en rekke program og arrangement for å skape kontaktflater og være katalysator for forskning og ny innsikt. For å støtte vår kundes behov for å snakke med ulike målgrupper har vi laget egne merkevarerom. Det gjør det enklere for avsender å identifisere budskapene, og skape relevans for leseren. En visuelt tiltalende og brukervennlig nettside forbedrer merkevaregjenkjenningen og skiller Arctic Frontiers fra konkurrentene. Den fungerer som et digitalt utstillingsvindu, som viser organisasjonens oppdrag, verdier og prestasjoner, og bygger dermed troverdighet og tillit.

Aktiviteter året rundt

Arctic Frontiers er kanskje mest kjent for den årlige konferansen, som samler flere hundre deltakere i Tromsø i slutten av januar hvert år. I tillegg har de egne program for å engasjere barn og unge. Science for Kids, Science for Schools og Students Forum er noen av aktivitetene de gjennomfører. Den nye websiden gir vår kunde enda bedre forutsetninger til å fortsette dette viktige arbeidet. 

Abroad er et eget merkevarerom der de fasiliterer arrangement utenfor Norges grenser, for å engasjere et internasjonalt miljø i utfordringer og muligheter i Arktis.

Vår leveranse

I samarbeid med vår kunde har vi levert:

  • Strategi og konsept
  • Rådgivning
  • Brukergrensesnitt
  • Design
  • Universell utforming
  • Teknisk utvikling av websiden
  • Publiseringsplattform
  • Webhost og drift av webside