Ledelse i Nord

Konsept // Kampanje // Programmatisk

Ledelse i Nord - LIN

Gode ledere gjør en forskjell. Men de vokser ikke på trær. For å utvikle seg i rollen som leder må man trene. Hver dag. Utfordringen er at mange er alene om sitt lederskap. Derfor er faglig påfyll og nettverksbygging to av hovedingrediensene til Ledelse i Nord sitt lederprogram, som gjennomføres to ganger om året. Hvert program går over 3 samlinger av 3 dager, med tid for en-til-en mentoring mellom hver av samlingene.

Ledelse i Nord

Kampanje ga topp motiverte ledere

Gode ledere kampanjen er inspirert av evnerike lederes evige tørst etter ny kunnskap. Gjennom et direkte budskap nådde kampanjen ut til ledere i store deler av Nord-Norge. Det fikk flere til å reflektere over hvor oppdaterte de var i sitt eget lederskap. Og evnen til refleksjon er viktig hos mennesker som skal lede andre. Med dette som grunnlag utviklet vi en flermedial kampanje som appellerte til ledere på ulike nivå, men med det til felles at de ønsket å utvikle seg.

Programmatisk annonsering og remarketing

Ledelse i Nord er en moderne markedsfører, der en annonse ikke bare er en annonse – men et digitalt økosystem av kampanjer, remarketing, e-postutsendelser, og søkemotorbasert reklame. Den programmatiske kampanjen benyttet Googles displaynettverk for visninger på ulike nettaviser og kanaler, samt LinkedIn plattformer. Ved å benytte remarketing, ble grupper som hadde besøkt nettsiden eller klikket på annonsen servert tilpassede oppfølgingsbudskap som oppfordret til handling.

Resultat

Kampanjen ga høy oppmerksomhet og avkastning for kunden. Påmeldingene strømmet på, og programmene er gjennomført med fulle kull hvert semester. I dag har Ledelse i Nord og LiN-programmet høy kjennskap i markedet, og får stadig nye kunder til både bedriftsinterne program og LiN-programmet.

hklogo_ny_hvit

HK Reklamebyrå Tromsø AS
Kystens hus • Postboks 132
9252 Tromsø
Telefon 957 04 000