Nye busser og bylinjer Harstad

// KAMPANJE // KONSEPT // DIGITALT

Nye busser og smartere bylinjer

Ny bussoperatør og helt nye bylinjer Harstad 1. mai, innebar en stor endring for Harstads befolkning. Byen fikk helt nye busser, nytt linjenett og mange endrede traséer på en gang. Vi fikk oppdraget med å utforme informasjonskampanjen for å få byens oppmerksomhet og formidle endringene til Harstads befolkning. Sosiale og digitale medier utgjorde hovedtyngden av kampanjen, understøttet av avis endringsdagen samt informasjon i ute i felt, på kundesentere, bussene og så videre.

Annonse display

Harstad 1. mai

Storyannonse

HARSTAD 1. mai

Bakgrunnen for endringene, var at fylkeskommunen i lengre tid hadde arbeidet med å forbedre linjenettet og tilbudet i Harstad. Det gamle linjenettet var til sammenligning forvirrende og laget for en annen tid. I tillegg fikk Harstad ny bussoperatør 1. mai, hvor byen fikk helt nytt bussmateriell.

Vi valgte å formidle en komplisert endringen i et enkelt, lett forståelig budskap. Inspirert av fargene til de nye bylinjene, laget vi et gjennomgående designelement som bandt sammen alle deler av kampanjen. Med smart lek med fargene gjennom animasjon og design, ble den visuelle koblingen til transport, trafikk, linjer, forflytning og infrastruktur veldig naturlig. I tillegg til vakte designet umiddelbart oppmerksomhet, ved at materiellet skilte seg ut i både digitale og sosiale kanaler.

Effektiv informasjonsformidling

Vi forsøker alltid å se ting fra et brukerperspektiv når vi lager digital kommunikasjon. Erfaring, statistikk og data om nettvaner, bruksmønster, enheter og så videre, tegner et klart bilde: Det aller, aller meste foregår på mobil. Det ble også utgangspunktet for navet i kampanjen – den mobile informasjonfeeden som annonser i sosiale og digitale kanaler ledet til.

Vi kaller det helt enkelt tommelprinsippet, og det betyr rett og slett at design og teknologi jobber sammen for folk skal kunne tilegne seg nødvendig informasjonen på sin mobil raskt og effektivt, uansett hvor de måtte konsumere innholdet. Sammen med kunden jobbet vi tett med å samle, forenkle og strukturere all nødvendig informasjon digitalt på en effektiv digital landingsside som utgjorde navet i kampanjen. All kommunikasjon ledet til denne feeden, som ble designet for å gi personlig relevant brukerinfo til de informasjonssøkende på deres mobil. Landingssiden var selvsagt også responsiv, slik at de som oppsøkte informasjonen på PC også fant det de søkte etter like raskt og enkelt.

Innstikk i Harstad Tidende

Selv om sosiale og digitale medier utgjorde hovedtrykket av kampanjen, ønsket vi å tilby den eldre målgruppen informasjon via papiravisen. På omleggingsdagen distribuerte vi derfor et 4-siders innstikk i Harstad tidende – som forklarte og viste både bylinjer, traséer, endringene og det helt nydesignende bylinjekartet.

Nye bylinjer Harstad

Kampanjen oppnådde stor synlighet og oppmerksomhet i Harstad i forkant av endringsdatoen, og tilbakemeldingene var at folk og kunde var sværtfornøyde med endringene og denne måten å få informasjon på.