Inn på Tunet

Konsept // Web // Innhold

Inn På Tunet webside og konsept

Inn På Tunet er sosiale tjenester som tilbys av kvalifiserte bondegårder i Norge. Fylkesmannen i Troms og Finnmark ønsket å styrke sin digitale tilstedeværelse ved å gi bestillerne enklere tilgang til de ulike tjenestene som finnes på de forskjellige IPT gårdene i sin egen region. Vi fikk oppdraget med å utvikle webside og konsept for tjenestens digitale tilstedeværelse.

Søk og finn

En av kriteriene for den nye websiden var at bestillere enklere kan finne IPT gårder som tilbydere av aktuelle tjenester. Dette løste vi gjennom å nøysomt designe og plassere en sentral søkefunksjon på siden. Resultatet ble et godt verktøy som kobler brukerne sammen med rett tilbyder i trygge omgivelser.

Vi dyrker positive opplevelser

Inn På Tunet skal nå ut til mange brukergrupper. Felles for alle er at de er i en fase av livet der mestring og omsorg er viktig. Vi tilførte websiden ekstra verdi gjennom et tydelig konsept og en inkluderende, varm visuell stil, som underbygger behovene brukerne har og det viktige tilbudet IPT gårdene gir.

Hver gård har også tilgang til en portal med pedagogiske instruksjonsfilmer som viser hvordan de kan ta egne bilder for å publisere på sin egen underside. Enkelt å bruke, slik at de fortsatt kan bruke tiden sin på å dyrke positive opplevelser for viktige målgrupper.

Inn på Tunet

Tromsø Mini Zoo

Inn på tunet gård

Nordgård

Inn på tunet gård