Ny billettapp - Troms Billett

Konsept // Kampanje // Innholdsproduksjon // Motion Graphics // Video

Ny billettapp - Troms Billett

1. juni 2020 byttet Troms og Finnmark fylkeskommune til ny billettapp i Troms: Troms Billett. Vi fikk oppdraget med markedskampanjen. En umiddelbar problemstilling var at appen egentlig ikke kom med nye, fantastiske funksjoner. Til gjengjeld gjorde den det en billettapp er til for: Den lar folk kjøpe billett til buss, båt og ferge veldig raskt – og enda litt enklere enn før. Og der lå også appens relevans i folks liv.

Det ble også kampanjens budskap: Kjøp billett – helt enkelt.

Vi valgte å fokusere kampanjen rundt at ikke bare er appen enkel – det er også såre enkelt å bytte. Med utgangspunkt det store brukermangfoldet av kollektivtjenester i Troms som utfører verdens enkleste mobile handling – sveipet -ble folk oppfordret til å ta i bruk den nye appen i alle sosiale og digitale kanaler. I digitale kanaler ledet klikk til umiddelbar nedlasting av appen.

Troms Billett

Kampanje

Troms Billett

Resultat - 123 822 nedlastinger - 20% økt markedsandel for app

Kampanjen ble kjørt i 3 trinn mellom 1. juni og 15. juni med uttak i alle sosiale og digitale kanaler. Programmatisk nettannonsering ble satt i store norske og nordnorske nettaviser, i tillegg fylkeskommunens egne kanaler, transportmidler og kundekontaktpunkter. Kampanjen hadde en remarketingdel som ble satt opp for å nå de som ennå ikke hadde installert den nye appen, opp mot avslutningsdatoen for den gamle appen. Lanseringsdagene understøttet vi kampanjen med printannonse de første dagene, for å fange et bredest mulig alderspektrum. 

 


 

• Siden 2. juni har 123 822 lastet ned den nye appen Troms Billett.

• Salget fra appen utgjør ca. 60% av totalsalget i september måned 2020.

• Troms Billett har økt sin markedsandel vs. øvrige betalingsmiddel med 20% sammenlignet med 2019.