PEAB Himmel & Hav

BOLIG // KONSEPT // KAMPANJE // IDENTITET // INNHOLD

PEAB Himmel og Hav

Vi elsker bolig! Hvorfor? Helt enkelt fordi det er noe helt spesielt å være med hele veien fra visjon til at bygget reiser seg og folk bosetter seg der. Få ting er så viktig i folks liv som boligen, og vi har vært så heldige å få samarbeide tett med en av de flinkeste utbyggerne i klassen i nord.

Prosjektet Himmel&Hav startet som noen enkle tegninger og en visjon fra utbyggergruppa på et par A4-sider. Reisen fra visjon til realiseringen av et ferdig bygg folk bor og lever i, var både spennende og givende med viktige valg og mål som måtte innfries.

Peab Himmel & Hav fikk sitt navn og identitet ut fra sin beliggenhet. Navnet har, foruten å være temmelig beskrivende, også flere betydninger. Uttrykket «Himmel og hav!» brukes gjerne når man blir positivt overrasket – og et besøk her utløser gjerne dette. Det er bare å se seg rundt i området. Vi utviklet identitet og kommunikasjon for Himmel&Hav rundt dette – symbol, navn og uttrykk ble flettet sammen til en helhet. 

Resultatet ble et boligprosjekt som skilte seg ut og ble lagt merke til og forstått. Viktigst av alt – kommunikasjonen utløste ønsket effekt. Forhåndsinteressen var formidabel, over 150 meldte seg på som forhåndsinteressert. Salget gikk også svært bra, og kunden nådde prosentandelen nødvendig for byggestart raskt, noe som betød at PEABs håndtverkere kunne skride til arbeidet.

Peab Himmel & Hav

Annonse

PEAB Himmel & Hav

Annonse

PEAB Himmel & Hav

Pop-up store

I markedsføringen av Himmel&Hav gjorde vi sammen med PEAB Bjørn Bygg mange nyvinninger. Som et av de første boligprosjektene, opprettet vi en egen popup-store og salgskontor for boligprosjektet – et fysisk sted der kundene kunne møte utbygger for dialog og få hjelp til kjøp. Boligene ble også solgt direkte av PEAB Bolig herfra. Bildelingskollektiv og elsykkel var andre tiltak som hjalp til med å engasjere målgruppen ytterligere.

To trinn

For oss er boligprosjekter et løp som foregår koordinert over tid. Det er mange milepæler som må overkommes underveis, for at prosjektet skal komme i mål og det handler om koordinering av mange ting samtidig – fra konsept til markedsføring, salgprosess og kundehåndtering. Alt henger sammen med alt. Himmel&Hav ble markedsført og solgt i to trinn. Det første trinnet handlet om bygge bevissthet, interesse og troverdighet for prosjektet – og få solgt den viktige prosentandelen prosjektleiligheter, slik at byggingen kunne komme i gang. Det andre trinnet, handlet om å fornye interessen og få solgt de resterende leilighetene – noe det også gjorde.

Annonse

PEAB Himmel & Hav trinn 2

Flerkanalsstrategi

Vi valgte en flerkanalsstrategi for Himmel&Hav. Websiden himmeloghavbo.no var navet i kampanjen, understøttet av sosiale medier, display/google  og printannonser i markedsintroduksjonen sammen med prosjekt-PR i utvalgte medier.

PEAB Himmel & Hav