Àigi of Norway

Merkevarekonsept
Kampanje

ByRegionen Tromsø

Byregionen Tromsø og byregionssamarbeidet er en interkommunalt prosjekt om næringsutvikling og samarbeid i vår region. Vi fikk oppdraget med utvikle og sammenfatte konsept og kommunikasjon i etterkant av prosjektet. Leveransen omfatter både rapport og filmer til bruk i hver region.

Konsept // Design // Rapport // Innhold // Foto // Film

ByRegion rapport

PRINT