Norges Sjømatråd #Magasin

Om kunden:

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon

og investerte i 2013 ca 440 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Virksomheten har hovedkontor i Tromsø og kontorer med egne fiskeriutsendinger i 13 av Norges viktigste sjømatmarkeder.

Bakgrunn:

Verden og Vi er et magasin som sjømatrådet gir ut to ganger i året. Magasinet er et sammendrag av nyheter fra de ulike markedene, og fungerer både som dokumentasjon og nyhetskilde for Sjømatrådet og sjømatnæringen. I 2013 kom sjømatrådet til HK med ønske om ny magasindesign, og gjøre det mer tilgjengelig til en større målgruppe.

Løsningen:

Responsiv, medietilpasset magasinleser som støtter både PC, nettbrett og mobil. Trykk "UTVIDE" for å lese i fullskjerm.

Vi startet jobben med å restrukturere magasinet slik at det i større grad er tilpasset markedene som nyhetene kommer fra. Samtidig gjorde vi strategiske tilpasninger på designet, slik at magasindesignet i  større grad underbygger Sjømatrådets identitet og profil som en verdensomspennende virksomhet, som faktisk har hele verden som arbeidsområde og nedslagsfelt.

Et annet viktig grep var å utnytte Sjømatrådets og sjømatnæringens store eksisterende produksjon i sosiale medier, og knytte dette til saker i det trykte magasinet. Dette understøtter og gir verdifullt krydder og kontekst til sakene, samt at det sørger for en mer variert og engasjerende leseropplevelse for magasinet som helhet.

Skreipass_640x480px

Økt digital tilgjenglighet gjør også magasinet enklere å lese for de som ikke abonnerer – eller for lesere som ønsker å lese magasinet digitalt (f.eks. på reiser) og gjør at magasinet kan leses på både pc, nettbrett og mobile medier. Medieleseren har også en bibliotekfunksjon, som enkelt lar brukere lese back-issues.

Resultatet:

VoV_Takk_640px

Nytt design og sterkere identitet ga større etterspørsel etter Verden og Vi. Opplaget har økt med over 50% etter det nye magasindesignet. Slik at Norges sjømatråd når ut til enda flere lesere med informasjon om den gode jobben de gjør med å markedsføre norsk sjømat i utlandet.

Verden og Vi trykkes p.t. i et opplag på 1600 eksemplarer, og distribueres på abonnement til Norge og de andre skandinaviske landende, Europa, Asia og USA. I tillegg kommer digital distribusjon via nett og e-postutsendelse.


#Norsksjømat @Instagram

Sorry:

- Instagram feed not found.

#Verdenogvi @Instagram

Sorry:

- Instagram feed not found.

HK Reklamebyrå Tromsø || Pb. 130 || Kystens Hus, Stortorget 1, 2. etg || 9252 Tromsø || Tlf. 957 04 000 || tromso@h-k.no