Troms Fylkestrafikk – Hybrid årsrapport

Troms Fylkestrafikk ønsket mer ut av årsrapporten.

Om kunden:

Troms Fylkestrafikk er et fylkeskommunalt selskapeid av Troms Fylkeskommune. Selskapet har som formål å administrere kollektivtrafikken – buss, båt og ferger – for hele Troms fylke.

Bakgrunn:

FFerd_700pc

Troms Fylkestrafikk ønsket å utgi en utvidet årsberetning for selskapet, med det formål å informere om ulike deler av selskapets operasjoner, utfordringer og arbeidet som gjøres.

Løsningen:

Vi valgte å lage en hybrid årsrapport og kundemagasin, med et begrenset papiropplag men full digital distribusjon. Ved å utnytte anledningen en årsrapport gir til noe mer enn en opplisting av tall, ønsket vi å gi tallene en kontekst. Kollektivtrafikk er viktig for folks hverdag og det er viktig å skape forståelse for de prioriteringene som gjøres.

fylkesferd3_640x480px

Resultatet:

Den hybride årsrapporten har blitt svært godt mottatt av så vel folk flest som politikere, og flere tilbakemeldinger har kommet på at man har lært noe nytt. De fleste mottagere responderer svært positivt på informasjonen, forståelsene av tallene og hva de betyr. Flere av fremstillingene i årsrapporten har allerede blitt benyttet som underlag for saker og fremstillinger i media.

HK Reklamebyrå Tromsø || Pb. 130 || Kystens Hus, Stortorget 1, 2. etg || 9252 Tromsø || Tlf. 957 04 000 || tromso@h-k.no