Verktøy

UVOICE #Undersøkelser

Det er godt å vite!

I HKTR tror vi på å ha en stor verktøykasse. Og det å vite er en viktig del av det å lykkes.

uVoice er HKTRs egenutviklede webbaserte verktøy for spørre- og markedsundersøkelser, som vi benytter når vi utfører ulike typer undersøkelser på vegne av våre byråkunder, men også frittstående selskap bruker uvoice til å håndtere undersøkelsene selv via vårt verktøy. En av grunnene til at vi utviklet verktøyet selv, var at vi følte at de eksisterende løsningene var unødig kompliserte og ofte ble kostbare å benytte. Ofte hadde de funksjoner som i praksis aldri ble benyttet.

Vi ønsket oss et rendyrket verktøy for å raskt og rimelig kunne gjennomføre digitale undersøkelser for våre kunderpå PC og ikke minst på mobile plattformer.

Siden vi har kodet løsningen inhouse, har vi også god kontroll på spesialtilpasninger til ulike behov og ønsker.

uV_Grensesnitt_640x480«Dra og slipp» oppbygging forenkler oppbyggingen undersøkelsen

Løsningen

Uvoice er HTML5 «dra-og-slipp» – man bygger opp undersøkelsen ved å dra inn ulike moduler, og arrangerer spørsmålsstillingen visuelt. Det gjør det raskt, enkelt og intuitivt for de fleste. Dra og slipp gjør det raskt å gjøre endringer, stokke om på spørsmål, duplisere spørsmål -og så videre.

Verktøyet er koblet mot domenet uvoice.no, som er lett å huske. Det er spesielt viktig siden verktøyet retter seg også mot mobile brukere. Mobilrespondenter er ofte i «der og da» situasjoner hvor lange, kompliserte domenenavn fungerer dårlig. Undersøkelser ligger da på uvoice-domenet, f.eks. uvoice.no/[kundenavn/prosjektnavn].

TFT_uV_Bussu_BW_640x480Mobil passasjerundersøkelse

Enkelt og greit

Løsningen har ikke som mål å gjøre alt, og passer kanskje ikke for überavanserte analytikere med ambisjoner – men fokuserer på å lage undersøkelser raskt og invitere brukere til å delta på et domene de klarer å huske. Uvoice er for oss først og fremst et verktøy vi bruker selv i forbindelse med prosjekter for våre kunder, hvor vi ofte står for hele leveransen fra spørsmålsstilling hele veien til ferdig levert rapport med evt. tilhørende analyse.

Input-output

Data samlet inn i uvoice, kan eksportereres som en enkel EXCEL-fil, og bearbeides videre med det som utgangspunkt (lage grafer f.eks.). For oss er dette mest hensiktsmessig, da vi som oftest skal bruke bearbeide tall og data i etterkant i ulike programmer.

I tillegg til undersøkelser direkte på URL, kan systemet også generere iframe-kode (for innbygging på eksisterende webside f.eks.).

Kontakt gjerne ola@h-k.no eller maria@h-k.no for demonstrasjon og tilgang.

 

HK Reklamebyrå Tromsø || Pb. 130 || Kystens Hus, Stortorget 1, 2. etg || 9252 Tromsø || Tlf. 957 04 000 || tromso@h-k.no