Tjenester

Tjenester

tjenester1
tjenester2
tjenester3
tjenester4
tjenester5
tjenester6
tjenester7

HK Tromsø.

God kommunikasjon skaper endringer. Den engasjerer, skaper oppmerksomhet, bygger sterke produkter og virksomheter og legger til rette for positive og sterke bånd mellom virksomhet og målgruppe.  I HK Tromsø er vi opptatt gode og kreative løsninger på ulike forretningsutfordringer. Hos oss er det plass til både store og små budsjetter, det viktigste for oss er at vi deler ambisjonen om å lage reklame som virker, engasjerer og når frem.

Vår jobb er ofte å utfordre og finne løsninger uavhengig av medieflate og kanal. I ett og samme hus har vi derfor samlet kompetanse og erfaring innenfor digitale medier og tradisjonelle kanaler, som daglig jobber i tette prosesser med våre kunder for å løse problemer, finne nye muligheter og skape vekst og forandring. HK Tromsø er en del av HK, midt-norges største kommunikasjonshus og vi deler erfaringer, ressurser og kompetanse til beste for våre kunder og jobber sammen i prosjekter og utfordringer der det er naturlig.

Forenkling.

Hverdagen er full av støy. Mange slåss om oppmerksomheten og du er ikke den eneste som har mye på hjertet. For å bli hørt, må du forenkle. Dette er vår spisskompetanse – å bearbeide kompliserte kommunikasjonsutfordringer til lettfattelige, engasjerende budskap som gir respons og resultater.

Strategi.

Du vet hvor du vil, men er ikke sikker på veien dit. I HK Tromsø har vi samlet dyktige rådgivere og markedsstrateger som bistår deg i å velge rett kurs. Vi har bred erfaring fra alle faser av markedsføringsfaget og kan hjelpe deg med alt fra gode media- og budskapsvalg til omfattende markeds- og merkevarestrategier.

Kommunikasjon.

Når du ber om litt av tiden til folk, bør du være trygg på at du gir noe tilbake. En bærebjelke i HK-filosofien har siden 1992 vært engasjerende kommunikasjon som blir sett og snakket om. God kommunikasjon handler om å forstå dine behov og omskape disse til budskap som oppleves som aktuelle og relevante for målgruppen. Det kan vi hjelpe deg med.

UVOICE #Undersøkelser

Det er godt å vite!

I HKTR tror vi på å ha en stor verktøykasse. Og det å vite er en viktig del av det å lykkes.

uVoice er HKTRs egenutviklede webbaserte verktøy for spørre- og markedsundersøkelser, som vi benytter når vi utfører ulike typer undersøkelser på vegne av våre byråkunder, men også frittstående selskap bruker uvoice til å håndtere undersøkelsene selv via vårt verktøy. En av grunnene til at vi utviklet verktøyet selv, var at vi følte at de eksisterende løsningene var unødig kompliserte og ofte ble kostbare å benytte. Ofte hadde de funksjoner som i praksis aldri ble benyttet.

Vi ønsket oss et rendyrket verktøy for å raskt og rimelig kunne gjennomføre digitale undersøkelser for våre kunderpå PC og ikke minst på mobile plattformer.

Siden vi har kodet løsningen inhouse, har vi også god kontroll på spesialtilpasninger til ulike behov og ønsker.

uV_Grensesnitt_640x480«Dra og slipp» oppbygging forenkler oppbyggingen undersøkelsen

Løsningen

Uvoice er HTML5 «dra-og-slipp» – man bygger opp undersøkelsen ved å dra inn ulike moduler, og arrangerer spørsmålsstillingen visuelt. Det gjør det raskt, enkelt og intuitivt for de fleste. Dra og slipp gjør det raskt å gjøre endringer, stokke om på spørsmål, duplisere spørsmål -og så videre.

Verktøyet er koblet mot domenet uvoice.no, som er lett å huske. Det er spesielt viktig siden verktøyet retter seg også mot mobile brukere. Mobilrespondenter er ofte i «der og da» situasjoner hvor lange, kompliserte domenenavn fungerer dårlig. Undersøkelser ligger da på uvoice-domenet, f.eks. uvoice.no/[kundenavn/prosjektnavn].

TFT_uV_Bussu_BW_640x480Mobil passasjerundersøkelse

Enkelt og greit

Løsningen har ikke som mål å gjøre alt, og passer kanskje ikke for überavanserte analytikere med ambisjoner – men fokuserer på å lage undersøkelser raskt og invitere brukere til å delta på et domene de klarer å huske. Uvoice er for oss først og fremst et verktøy vi bruker selv i forbindelse med prosjekter for våre kunder, hvor vi ofte står for hele leveransen fra spørsmålsstilling hele veien til ferdig levert rapport med evt. tilhørende analyse.

Input-output

Data samlet inn i uvoice, kan eksportereres som en enkel EXCEL-fil, og bearbeides videre med det som utgangspunkt (lage grafer f.eks.). For oss er dette mest hensiktsmessig, da vi som oftest skal bruke bearbeide tall og data i etterkant i ulike programmer.

I tillegg til undersøkelser direkte på URL, kan systemet også generere iframe-kode (for innbygging på eksisterende webside f.eks.).

Kontakt gjerne ola@h-k.no eller maria@h-k.no for demonstrasjon og tilgang.

 

Alt på ett sted

HK Reklamebyrå Tromsø er et kommunikasjonshus med solid kompetanse og erfaring innenfor et stort spekter av tjenester:

Web og digitalt: Interaksjonsdesign, brukergrensesnitt, webdesign, frontend- og backend programmering, responsive websider, applikasjoner, webserver, teknisk support/drift, søkemotoroptimaliseirng, søkeordannonsering, eDM.

Sosiale medier: Strategi, konkurranser, applikasjoner, kampanjer, måling, innholdsproduksjon.

Reklame: Konsept og idé, strategi, prosjektledelse, annonser, medieplanlegging, tekstforfatter.

Design: Identitet, analyse, rådgivning, kommunikasjonsplattform, profil, logo, pakningsdesign.

Redaksjon: Magasiner og publikasjoner, tekst/innholdsproduksjon, tekstforfatter, fotograf, innholdsproduksjon.

 

 

engasjement

Engasjement

Vår filosofi er å lage budskap som engasjerer mennesker. Fordi vi tror at det er ved å engasjere mennesker at man klarer å skille seg ut og ikke bli en i mengden. Ved å skille seg ut kan man oppnå større effekt av markedsføringen. I motsatt fall kan de ressursene man bruker være lite effektive. Eller i verste fall være bortkastet.

Hvis du skal gjøre deg fortjent til å få kundens oppmerksomhet må du forstå hvilke budskap de responderer på og våge å skille deg ut. Det er ikke sjelden vi ser at det syndes på dette området. Noen tror at det holder med å plante et budskap i et betalt medie, så er jobben gjort. Det kan vi med en gang avkrefte. I engasjerende kommunikasjon er det lite som er overlatt til tilfeldighetene.

 

effektEffekt

Vi er opptatt av att kundene våre skal oppnå effekt. Gode resultatet kommer ikke av seg selv. Det handler om å så et frø, gjødsle, og høste som man sår. Ved å dokumentere effekten av jobbene vi gjør har vi også tilegnet oss verdifull kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer.

Denne metodikken tar vi med oss inn i prosjektene med våre kunder, slik at vi sammen kan jobbe fram mot et gjensidig mål. Og ikke minst kunne oppnå en positiv effekt av investeringen som er gjort.

Kanaler

Vi rir ingen kjepphester i valg av kanaler, fordi det alltid vil være forskjellige kanaler som har effekt helt avhengig av hvilket budskap som skal presenteres til hvilken målgruppe. Om budskapet best kommuniseres på web , print, film, sosiale medier eller i kombinasjon med hverandre, vil avhenge fra case til case. Det viktigste er at film, print, web, i butikk eller i postkassene til folk

Ekte og nordnorsk

HK er et kommunikasjonshus som lever for å jobbe med nordnorske merkevarer. Vårt mål er å hjelpe virksomheter i nord med å vokse. Landsdelen er i en positiv vekst, og det skapes stadig flere verdier. Dette tiltrekker seg oppmerksomhet fra andre. Blant annet nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å ta del i denne veksten ved å ta markedsandeler fra eksisterende virksomheter i Nord-Norge. Vi har en ambisjon om å gjøre nordnorske virksomheter mer konkurransedyktige, og bygge merkevare, slik at de klarer å beholde kundene sine.

HK Reklamebyrå Tromsø || Pb. 130 || Kystens Hus, Stortorget 1, 2. etg || 9252 Tromsø || Tlf. 957 04 000 || tromso@h-k.no