Markedsundersøkelse

Passasjerundersøkelse 2013

Bakgrunn:

Troms Fylkestrafikk ønsket å vite mer om de reisende på Hurtigbåtene i Troms, for å kartlegge hvilke områder folk var fornøyd med tilbudet og hvor det var rom for forbedringer.

Resultatet både gledet og overrasket.

«Yoghurtbegere»

passasjerundersokelse2_640x480

Rute 2 mellom Harstad og Tromsø er selve flaggruten i Troms. Innføringen av de nye hurtigbåtene ble møtt med en del kritikk gjennom media. Derfor ønsket Troms Fylkestrafikk å undersøke hva passasjerene selv egentlig mener om de nye båtene og det å være passasjer. Resultatet bådet gledet – og overrasket.

Passasjerundersøkelsen ble gjennomført i form av personlige intervjuer ved overfarter i løpet av en toukers-periode. Passasjerene fikk utdelt hver sitt spørreskjema av intervjuer, og svar ble så samlet inn ved reisens slutt. Undersøkelsen tok for seg fornøydhetsgrad i 4 ulike hovedområder; Reisen i dag, Vel ombord, Reisekomfort og Hurtigbåten i fremtiden. Hver av de 4 segmentene inneholdt et sett med spørsmål relevant til segmentet. I tillegg til fornøydhetsgrad ønsket Troms Fylkestrafikk også å undersøke hvilke preferanser de ulike passasjergruppene har. Denne informasjonen vil danne grunnlaget for det fremtidige rutetilbudet for passasjerer langs kysten av Troms.

Resultatet

 Totalt ble 405 unike respondenter intervjuet i løpet av undersøkelsen,
og svarene ble analysert, kategorisert og publisert i en sluttrapport som ble overlevert kunden for videre analyse.

Til slutt noen interessante utdrag fra undersøkelsen:

• 74% bruker Internett til å finne ruteinformasjon
• Over 80% på rute 2 mener at avgangstidene passer behovet.
• Kun 14% prosent svarer at avgangstidene ikke passer deres behov
• 58% av passasjerene fra Tromsø er svært misfornøyd med venteromsfasilitetene
• 66% er ganske eller svært godt fornøyd med servicetilbudet om bord
• 70% er fra middels til svært godt fornøyd med komfortnivået på båtene

• 0,7%  opplever båten som luksuriøs!

UVOICE #Undersøkelser

Det er godt å vite!

I HKTR tror vi på å ha en stor verktøykasse. Og det å vite er en viktig del av det å lykkes.

uVoice er HKTRs egenutviklede webbaserte verktøy for spørre- og markedsundersøkelser, som vi benytter når vi utfører ulike typer undersøkelser på vegne av våre byråkunder, men også frittstående selskap bruker uvoice til å håndtere undersøkelsene selv via vårt verktøy. En av grunnene til at vi utviklet verktøyet selv, var at vi følte at de eksisterende løsningene var unødig kompliserte og ofte ble kostbare å benytte. Ofte hadde de funksjoner som i praksis aldri ble benyttet.

Vi ønsket oss et rendyrket verktøy for å raskt og rimelig kunne gjennomføre digitale undersøkelser for våre kunderpå PC og ikke minst på mobile plattformer.

Siden vi har kodet løsningen inhouse, har vi også god kontroll på spesialtilpasninger til ulike behov og ønsker.

uV_Grensesnitt_640x480«Dra og slipp» oppbygging forenkler oppbyggingen undersøkelsen

Løsningen

Uvoice er HTML5 «dra-og-slipp» – man bygger opp undersøkelsen ved å dra inn ulike moduler, og arrangerer spørsmålsstillingen visuelt. Det gjør det raskt, enkelt og intuitivt for de fleste. Dra og slipp gjør det raskt å gjøre endringer, stokke om på spørsmål, duplisere spørsmål -og så videre.

Verktøyet er koblet mot domenet uvoice.no, som er lett å huske. Det er spesielt viktig siden verktøyet retter seg også mot mobile brukere. Mobilrespondenter er ofte i «der og da» situasjoner hvor lange, kompliserte domenenavn fungerer dårlig. Undersøkelser ligger da på uvoice-domenet, f.eks. uvoice.no/[kundenavn/prosjektnavn].

TFT_uV_Bussu_BW_640x480Mobil passasjerundersøkelse

Enkelt og greit

Løsningen har ikke som mål å gjøre alt, og passer kanskje ikke for überavanserte analytikere med ambisjoner – men fokuserer på å lage undersøkelser raskt og invitere brukere til å delta på et domene de klarer å huske. Uvoice er for oss først og fremst et verktøy vi bruker selv i forbindelse med prosjekter for våre kunder, hvor vi ofte står for hele leveransen fra spørsmålsstilling hele veien til ferdig levert rapport med evt. tilhørende analyse.

Input-output

Data samlet inn i uvoice, kan eksportereres som en enkel EXCEL-fil, og bearbeides videre med det som utgangspunkt (lage grafer f.eks.). For oss er dette mest hensiktsmessig, da vi som oftest skal bruke bearbeide tall og data i etterkant i ulike programmer.

I tillegg til undersøkelser direkte på URL, kan systemet også generere iframe-kode (for innbygging på eksisterende webside f.eks.).

Kontakt gjerne ola@h-k.no eller maria@h-k.no for demonstrasjon og tilgang.

 

HK Reklamebyrå Tromsø || Pb. 130 || Kystens Hus, Stortorget 1, 2. etg || 9252 Tromsø || Tlf. 957 04 000 || tromso@h-k.no