Intervju

Passasjerundersøkelse 2013

Bakgrunn:

Troms Fylkestrafikk ønsket å vite mer om de reisende på Hurtigbåtene i Troms, for å kartlegge hvilke områder folk var fornøyd med tilbudet og hvor det var rom for forbedringer.

Resultatet både gledet og overrasket.

«Yoghurtbegere»

passasjerundersokelse2_640x480

Rute 2 mellom Harstad og Tromsø er selve flaggruten i Troms. Innføringen av de nye hurtigbåtene ble møtt med en del kritikk gjennom media. Derfor ønsket Troms Fylkestrafikk å undersøke hva passasjerene selv egentlig mener om de nye båtene og det å være passasjer. Resultatet bådet gledet – og overrasket.

Passasjerundersøkelsen ble gjennomført i form av personlige intervjuer ved overfarter i løpet av en toukers-periode. Passasjerene fikk utdelt hver sitt spørreskjema av intervjuer, og svar ble så samlet inn ved reisens slutt. Undersøkelsen tok for seg fornøydhetsgrad i 4 ulike hovedområder; Reisen i dag, Vel ombord, Reisekomfort og Hurtigbåten i fremtiden. Hver av de 4 segmentene inneholdt et sett med spørsmål relevant til segmentet. I tillegg til fornøydhetsgrad ønsket Troms Fylkestrafikk også å undersøke hvilke preferanser de ulike passasjergruppene har. Denne informasjonen vil danne grunnlaget for det fremtidige rutetilbudet for passasjerer langs kysten av Troms.

Resultatet

 Totalt ble 405 unike respondenter intervjuet i løpet av undersøkelsen,
og svarene ble analysert, kategorisert og publisert i en sluttrapport som ble overlevert kunden for videre analyse.

Til slutt noen interessante utdrag fra undersøkelsen:

• 74% bruker Internett til å finne ruteinformasjon
• Over 80% på rute 2 mener at avgangstidene passer behovet.
• Kun 14% prosent svarer at avgangstidene ikke passer deres behov
• 58% av passasjerene fra Tromsø er svært misfornøyd med venteromsfasilitetene
• 66% er ganske eller svært godt fornøyd med servicetilbudet om bord
• 70% er fra middels til svært godt fornøyd med komfortnivået på båtene

• 0,7%  opplever båten som luksuriøs!

HK Reklamebyrå Tromsø || Pb. 130 || Kystens Hus, Stortorget 1, 2. etg || 9252 Tromsø || Tlf. 957 04 000 || tromso@h-k.no